Preduzeće za turizam, turistička agencija Bay travel doo

Lomina 5, 11000 Beograd

011/2623847,2628025

Licenca Organizator putovanja OTP 153/2020
Bay travel ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0035/2020 od 10.01.2020.god., polisa osiguranja broj 300068642  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” u visini 200.000.- Eura

Matični broj 20366044

Tekući račun br.150-1849117-23 Direktna banka

Lice za prijem reklamacija Adrijana Tešic 011/2623847