Preduzeće za turizam, turistička agencija Bay travel doo

Lomina 5, 11000 Beograd

011/2623847,2628025

Licenca Organizator putovanja OTP 11/2010
Bay travel ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0035/2019 od 25.01.2019.god., polisa osiguranja broj 300059690 od 25.01.2018 do 25.01.2020.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” u visini 300.000.- Eura

Matični broj 20366044

Tekući račun br.150-1849117-23 Direktna banka

Lice za prijem reklamacija Adrijana Tešic 011/2623847