Crna Gora Sutomore - Vila Anastasija

Sutomore je gradsko naselje u opštini Bar u Crnoj Gori.

Sutomore se može podeliti na tri dela: Polje gde živi veći dio žitelja koje je smešteno na istočnom delu Spičanskog polja, obalu koja obuhvata 2km šetališta uz plažu i okolna naselja (Rutke, Brca, Nehaj, Mišići…). Glavna ulica spaja obalu i polje i u njoj se nalaze škola, vrtić, pošta i dom zdravlja.

 

Program putovanja:

1dan.-.Dolazak u izabrano letovalište.Smeštaj u apartmane od 14.30h

1dan-10 dan, Boravak u izabranom apartmanu po sopstvenom programu
11-Poslednji dan.Napuštanje apartmana do 9h.Slobodno vreme. Kraj programa

Vila Anastasia
Vila se nalazi u naselju Brce oko 200m od plaže, kategorizovana sa 2* po lokalnoj kategorizaciji R.Crne Gore.poseduje apartmane opremljene kuhinjom,kupatilom, klima uređujem(uračunatim u cenu smeštaja) i terasom. Apartmani se sastoje od dnevnog boravka u sastavu kojeg je kuhinja, francuski ležaj,odvojena spavaća  soba sa francuskim ležajem, i kupatilo.Apartmani imaju pogled na plažu.  Obezbedjen parking
Agencija zadržava pravo korekcije cene usled promena na monetarnom tržištu ili promene hotela ili prevoza. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja( redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).Turistička agencija organizator, odnosno posrednik ne snosi odgovornost za evetualne drugačije usmene informacije o programu.ORGANIZATOR PUTOVANJA NIJE OVLAŠĆEN I NE CENI VALJANOST PUTNIH I DRUGIH DOKUMENTA

 

Vila ANASTASIJA -SUTOMORE
SOPSTVENI PREVOZ
NAJAM apartmana po smestajnoj jedinici ,cena je izrazena u eurima

APP 23.05.
02.06
02.06. 12.06. 12.06.
22.06.
22.06.
02.07.
02.07. 12.07. 12.07.
22.07.
22.07. 01.08. 01.08.
11.08.
11.08.
21.08.
21.08. 31.08. 31.08. 10.09. 10.09.
20.09.
20.09
30.09.
1/4 250 450 450 450 650 650 650 650 650 650 450 450 250
Letovanje Crna Gora Sutomore 2024
BTO se plaća prema odluci Vlade Republike Crne Gore na licu mesta.

ARANŽMAN OBUHVATA

  • smeštaj u odabranim studijima
  • uslugu predstavnika agencije

ARANŽMAN NE OBUHVATA

  • prevoz
  • individualne troškove
  • boravišnu taksu

USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje se vrši po zvanicnom srednjem kursu NBS na dan uplate u dinarskoj protivvrednosti. Putnik se može opredeliti samo za jedan način plaćanja i ne može ga menjati.

NAČIN PLAĆANJA:

  • GOTOVINSKO PLAĆANJE:

 Prilikom rezervacije 30% od vrednosti aranžmana , a ostatak najkasnije 20 dana pre početka putovanja

  • ČEKOVIMA GRAĐANA
  • Prilikom rezervacije aranžmana uplatom akontacije 30% , a ostatak deponovanjem čekova u jednakim mesečnim ratama do 10.12.2023. godine, ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM SHODNO UGOVORU SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM:
  1. Prilikom rezervacije aranžmana uplatom akontacije 30% , a ostatak do 10.12.2023, shodno izdatoj fakturi u jednakim mesečnim ratama.
  • KREDITI: Za ukupan iznos aranžmana izdaje se predračun kojim korisnik usluga može ostvariti kredit u poslovnoj banci koja daje potrošačke kredite za turističke aranžmane pod uslovima svake banke

Važne napomene:
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja agencije organizatora putovanja.Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualno drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika subagenata (posrednika u prodaji aranžmana), koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. Funkcionisanje interneta je na bazi wireless- wi fi signala koji može biti različite jačine i zavisi od više faktora (blizine rutera, internet provajdera i dr. )

Izvršilac usluge i pomoć turistima u mestu boravka je ino partner,broj telefona predstavnika agencije je dostupan putnicima prilikom uručenja vaučera ( za putnike sa sopstvenim prevozom.) ili na oglasnim tablama unutar smeštajnih jedinica na destinacijama. U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije obratite nadležnim organima zemlje u kojoj boravite. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator-turisticka agencija Bay travel  ima garancije putovanja u visini 300.000 eura u slučaju A) insolventnosti Organizatora, i B) naknade štete, obezbeđuje naknadu štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0035/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacjom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300059690 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Legenda-BTO- boravisna turisticka taksa

-Putnici ulaze u očišćen i spremljen studio/apartman, ali su obavezni da tokom svog boravka sami vode računa o    higijeni uz  obezbeđen pribor za čišćenje.

-Posteljina je sastavni deo inventara, ali ne i peškiri, sapun, i toalet papir.